Skip Navigation
# Name MIA ATL BAL BUF CIN DEN NO NYJ PHI SEA CHI DAL SF IND MIN SD Pts Rec
13 18 30 2 7 26 20 7 24 24 0 13 13 34 20 21
24 28 7 23 41 10 10 17 21 17 3 17 21 31 3 35
PIT CAR TB NE KC STL CLE TEN HOU DET GB JAX ARI NYG WAS OAK
    97 27 137 156 127 126 92 144 157 55 26 102 179 168 186 180 1959 228
-
87
14-6 5-14 16-4 19-1 18-2 14-5 13-6 18-1 18-2 9-12 5-14 12-8 18-1 16-5 17-2 16-4
# Name MIA ATL BAL BUF CIN DEN NO NYJ PHI SEA CHI DAL SF IND MIN SD Pts Rec
13 18 30 2 7 26 20 7 24 24 0 13 13 34 20 21
24 28 7 23 41 10 10 17 21 17 3 17 21 31 3 35
PIT CAR TB NE KC STL CLE TEN HOU DET GB JAX ARI NYG WAS OAK
1 rhog186 1
PIT
2
ATL
3
BAL
4
NE
5
KC
  6
NO
7
TEN
8
PHI
9
SEA
10
CHI
11
JAX
12
ARI
13
IND
14
MIN
15
OAK
108
108
13-2
13-2
  deeonysos 9
MIA
10
CAR
8
BAL
7
NE
  11
DEN
6
NO
5
TEN
4
PHI
3
SEA
2
CHI
1
DAL
12
ARI
15
IND
14
MIN
13
OAK
108
108
12-3
12-3
3 Stippi   2
CAR
15
BAL
3
NE
14
KC
13
DEN
12
NO
4
TEN
5
PHI
6
DET
7
CHI
9
JAX
8
ARI
10
IND
11
MIN
1
SD
106
106
12-3
12-3
4 Executor 12
PIT
4
ATL
1
TB
13
NE
10
KC
11
STL
  9
TEN
8
PHI
2
SEA
7
GB
3
JAX
6
ARI
15
IND
5
MIN
14
OAK
104
104
12-3
12-3
5 Wulfy 6
PIT
7
ATL
8
BAL
10
NE
5
KC
4
DEN
14
NO
3
TEN
12
PHI
9
DET
2
GB
  15
ARI
1
NYG
11
MIN
13
OAK
103
103
12-3
12-3
6 jazzybee 11
MIA
3
CAR
4
BAL
10
NE
9
KC
8
DEN
1
NO
15
TEN
6
PHI
5
SEA
7
CHI
2
DAL
14
ARI
13
IND
12
MIN
  100
100
12-3
12-3
7 HVW Harry 7
PIT
6
ATL
5
BAL
  8
KC
9
DEN
4
NO
3
NYJ
2
PHI
10
SEA
11
CHI
1
DAL
12
ARI
13
IND
14
MIN
15
OAK
99
99
11-4
11-4
8 Cosmo 8
PIT
7
ATL
6
BAL
10
NE
1
CIN
5
DEN
4
NO
  15
PHI
3
DET
11
CHI
12
JAX
13
ARI
14
IND
9
MIN
2
SD
96
96
10-5
10-5
9 MarS 1
PIT
  2
BAL
3
NE
4
KC
5
STL
6
NO
7
TEN
8
PHI
9
SEA
10
CHI
11
DAL
12
ARI
13
IND
14
MIN
15
OAK
94
94
12-3
12-3
  Andi.Karcia 1
MIA
9
ATL
10
BAL
8
NE
7
KC
2
DEN
3
CLE
14
TEN
6
PHI
13
DET
  5
JAX
4
ARI
12
IND
11
MIN
15
OAK
94
94
11-4
11-4
  Josua 11
MIA
10
ATL
9
BAL
8
NE
6
KC
7
DEN
5
NO
4
TEN
3
HOU
2
DET
  1
JAX
13
ARI
12
IND
15
MIN
14
OAK
94
94
11-4
11-4
12 Maverick 7
PIT
8
ATL
13
BAL
11
NE
4
CIN
1
STL
2
CLE
15
TEN
10
PHI
9
DET
3
CHI
12
JAX
  14
IND
5
MIN
6
OAK
93
93
9-6
9-6
13 Junka 9
PIT
  14
BAL
10
NE
1
KC
12
STL
11
NO
2
TEN
15
PHI
7
SEA
6
CHI
13
JAX
3
SF
5
NYG
4
WAS
8
OAK
90
90
10-5
10-5
  grudge 12
PIT
2
CAR
3
TB
4
BUF
5
KC
14
DEN
7
CLE
11
TEN
9
HOU
6
DET
8
GB
1
DAL
13
ARI
10
IND
  15
OAK
90
90
9-6
9-6
15 isten 4
PIT
13
ATL
8
BAL
11
NE
3
KC
  1
CLE
7
TEN
12
PHI
14
DET
6
CHI
5
JAX
2
ARI
9
IND
10
MIN
15
OAK
86
86
11-4
11-4
  Samrahjan 7
PIT
10
CAR
  6
NE
9
KC
11
DEN
14
CLE
15
TEN
8
PHI
5
DET
4
GB
12
JAX
3
ARI
2
NYG
13
WAS
1
OAK
86
86
11-4
11-4
  Monty 7
PIT
9
ATL
8
TB
13
NE
10
KC
11
STL
6
NO
5
TEN
  4
SEA
3
CHI
15
JAX
14
ARI
2
NYG
12
MIN
1
SD
86
86
9-6
9-6
18 mighty 13
MIA
12
ATL
15
BAL
11
NE
10
KC
9
DEN
8
NO
7
TEN
6
PHI
5
DET
4
CHI
3
DAL
2
ARI
1
IND
  14
OAK
83
83
10-5
10-5
  TORulez 9
PIT
13
ATL
3
BAL
5
NE
8
KC
12
DEN
  6
TEN
10
PHI
11
DET
4
CHI
2
DAL
15
ARI
1
IND
14
MIN
7
SD
83
83
10-5
10-5
20 GoldRush 15
MIA
14
ATL
13
TB
12
NE
11
KC
10
DEN
9
NO
8
TEN
7
PHI
6
SEA
5
GB
4
JAX
  3
IND
2
MIN
1
OAK
78
78
12-3
12-3
  ChrisFire 7
PIT
12
ATL
14
BAL
1
NE
2
KC
11
DEN
8
CLE
  15
PHI
10
DET
4
CHI
3
DAL
9
ARI
5
NYG
13
MIN
6
OAK
78
78
9-6
9-6
22 Wrandy                                 0
0
0-0
0-0

Season 6 · Season 7 · Season 8 · Season 9 · [ Season 10 ] · Sommerturnier 2007 · Season 11 · SBC I · Season 12 · SBC II · Season 13 · SBC III · Season 14 · SBC IV · Season 15

You are not logged in | Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS